“Water Mark”, Brodsky Center, 2015 -۱۳۹۴ ،رد آب، در رثای پناه‌جویانی که غرق شده‌اند، غرق می‌شوند

Blog 2015-02-20

چند عکس از ساخت کاغذ برای کار «رد آب» که در همکاری با استادکاران کاغذسازی و چاپ در مرکز هنر فمینیستی برادسکی وابسته به دانشگاه راتگرز اجرا شده. موضوع کار غرق شدن پناهجویان در دریاهای مجاور اروپاست. کاربرد کاغذ دستی به لحاظ مفهومی با موضوع کار ارتباط عمیقی دارد. کاغذ قرن‌هاست که ابزار انسان برای ثبت و حفظ روایت‌ها بوده است. و کاغذ دست‌ساز از الیافی ساخته می‌شود که در آب شناور شده‌اند. باید آن‌ها را از آب گرفت.

bs1

bs2

bs4

bs3

watermark_sketch4

watermark_edition

عکس‌های بیشتری از کار را اینجا ببینید.

irw_distinguishedlecture_poپوستر مرکز مطالعات زنان دانشگاه راتگرز در مورد برنامه‌های آموزشی این مرکز در سال تحصیلی جاری.