All posts tagged ‘دادستانی نظامی

آن روزها که از روی دست‌خط قاتلان پدرومادرم رونویسی می‌کردم

Blog 2013-11-18

پاییز ۱۳۹۲ در روز ششم مهرماه ۱۳۷۹ برای دومین بار در این سال به قصد پیش‌برد دادخواهی قتل پدرومادرم، داریوش و پروانه فروهر، به تهران رفتم. چند روز پیش خانم عبادی، وکیل خانواده ی ما به من اطلاع داده بود که سرانجام تحقیقات دادستانی نظامی درباره‌ی قتل های سیاسی آذر ۷۷ به پایان رسیده و […]