پرسش‌هایی در بیستمین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷

Blog 2018-11-10

دادخواهی قتل‌‌های سیاسی آذر ۷۷ امسال ۲۰ساله می‌شود. این سالگرد را مجالی دیدم برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره‌ی این تجربه‌ی ۲۰‌ساله
در بازبینی این راه طی ‌شده پرسش‌هایی را که در برابر خود یافته‌ام با کسانی که از منظر تجربه‌ی من در این مسیر نقش اساسی داشته‌اند به گفت‌و‌گو گذاشتم با این امید که این بررسی نقادانه فراتر از این مجموعه مورد توجه و گفت‌و‌گو قرار گیرد و دیگران را نیز به تأمل و مشارکت برانگیزد

این مجموعه با همکاری تارنمای زمانه تهیه شد. متن کامل من و نیز پاسخ‌ها را در لینک زیر بخوانید
https://www.radiozamaneh.com/418960